РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

 
23.08.2019г. Информация за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област за периода 01.08.2019 г. – 15.08.2019 г. от мониторинга на РЗИ-Варна, може да прочетете тук »

» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 
23.08.2019г. РЗИ-ВАРНА, на основание чл.14 от НПKДС и Заповед № РД-15-08-12/22.08.2019 г. обявява конкурс: за длъжността - МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция “Лабораторни изследвания”, отдел “Химико-физични изследвания”

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ГРАД ВАРНА

 
20.08.2019г. В изпълнение дейностите по Програма ”Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и стартирането на лятна АНТИСПИН кампания от 15.08. до 15.09.2019г., Ви информираме, че РЗИ-Варна ще участва със следните дейности: | Информация за ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции

» ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

 
09.08.2019г. Информация за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област за периода 16.07.2019 г. – 31.07.2019 г. от мониторинга на РЗИ-Варна, може да прочетете тук. »


» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ В ОБЛАСТ ВАРНА

 
26.07.2019г. Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването, относно резултати от извършено наблюдение на представянето на административните структури по метода „таен клиент” и препоръки относно представянето на Услуга №2681 „Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство”, Ви предоставяме следната информация тук. >>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 
07.06.2019г. В РЗИ-Варна постъпи писмо на електронната поща с вх. №03-490/06.06.2019 г. от г-н Кирил Ананиев – министър на здравеопазването, относно изпълнението на разпоредбите на чл.98 от Закона за лечебните заведения (в сила от 01.04.2019 г.).
В тази връзка е необходимо в срок до 13.06.2019г. да предоставите на посочените по-долу електронни пощи следната информация .... Повече - прочетете тук >>>

Утвърден ценоразпис - образец

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 
05.06.2019г. Уважаеми колеги, във връзка със съобщението от 08.05.2019г. за новата тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, промяната в реда на регистрация и новата банкова сметка, Ви уведомяваме, че Административни услуги:
  • 1335 - Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища
  • 1659 - Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища
имат нови процедури и форми на заявяване:

нова бланка за регистрация 2 | нова бланка за промяна 3 | нова бланка за промяна 3a

Напомняме за новата Банкова сметка на ИА „Медицински надзор“, по която ще бъдат превеждани сумите по новата тарифа на таксите:
IBAN: BG61BNBG96613100130101
BIC: BNBGBGSD
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗЪБОТЕХНИЦИ В ОБЛАСТ ВАРНА

 

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОМОЩНИК – ФАРМАЦЕВТИ В ОБЛАСТ ВАРНА

 

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 
08.05.2019г. Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че с ПМС № 88 от 24.04.2019 г. е приета нова тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
Тарифата е обнародвана в Държавен вестник бр. 35 от 30.04.2019 г.
Банковата сметка на ИА „Медицински надзор“, по която ще бъдат превеждани сумите по новата тарифа на таксите е:

IBAN: BG61BNBG96613100130101
BIC: BNBGBGSD
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ОПЛ

 
26.02.2019г. На 25.02.2019г. в РЗИ-Варна, от Инфекциозна клиника към МБАЛ ”Света Марина”, бе съобщено за първи случай на морбили във Варненска област. Заболялата е жена на 40 годишна възраст. Припомняме на родителите ....>>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 
22.02.2019 г. Във връзка със създалата се епидемична ситуация с морбили в страната, Ви уведомяваме следното:

Всеки гражданин ( на възраст >18г.), който не е наясно със своя имунизационен статус спрямо морбили, може да го узнае чрез изследване на кръвна проба за титър на антителата (клас IgG) срещу морбили. Това може да бъде направено в немалко от лабораториите във Варна. При отрицателен титър или желание за имунизация/реимунизация, ваксината може да бъде поставена от ОПЛ на всеки и в Имунизационния кабинет на РЗИ-Варна, като биопродукта трябва да бъде закупен предварително от аптечната мрежа чрез заявка.

Припомняме на всеки, че ваксината е въведена след 1969г. Хората родени преди това могат да имат имунитет само, ако са преболедували от морбили.

» НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОРБИЛИ

 
20.02.2019г. Уважаеми родители,
По повод на създалата се епидемична ситуация с морбили у нас, е необходимо Вашето съдействие, за да не допуснем разпространение на една тежка инфекциозна болест, която у неимунизираните лица често протича с усложнение, стигащи понякога и до инвалидизация. Информация за заболяването тук >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 
25.01.2019г. В РЗИ – Варна е получено писмо с вх. №03-76/18.01.2019 г. от Жени Начева – Заместник-министър на здравеопазването, относно: нова процедура за кандидатстване за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР). Подробна информация тук>>>