РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси

 » Обучение


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЪРЛЕЖИТЕ, ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ И МЕРКИ ПРИ УХАПВАНЕ

 
22.05.2017г. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА КЪРЛЕЖИТЕ? Повече информация тук>>>

» 19 МАЙ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

 
18.05.2017г. Наднорменото тегло и затлъстяването се превръщат в един от най-сериозните проблеми на съвременния човек. Над 1 милиард души по света са с наднормено тегло, като 400 милиона от тях са със затлъстяване. Информация за здравните рискове, които крие и профилактика на затлъстяването ....>>>


» НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗИ БОЛЕСТИ

 
04.05.2017г. Предоставяме на Вашето внимание, интересни данни и практични съвети, свързани с подобряване на храненето, превенция на хипертонията и ограничаване на тютюнопушенето
" Хипертонията "
" Спете цигарите и спечелете "
" Солта – ползи и вреди за здравето "
" Препоръки за здравословно хранене на населението след 18 години в България "

» ЕВРОПЕЙСКА ИМУНИЗАЦИОННА СЕДМИЦА

 
27.04.2017г. Предотврати ! Защити ! Имунизирай ! През последните 60 години имунизациите спасиха повече детски живота отколкото всяка друго медицинско вмешателство. Ваксините са едни от най-безопасните и най- рентабилни пътища за предпазване на общественото здраве от предотвратими заболявания... Повече информация тук »

» ПРОВЕЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДДД ДЕЙНОСТИ

 
19.04.2017г. РЗИ-Варна организира провеждането на квалификационен курс за изпълнители на дезинфекции, дезинсекции и дератизации от 19.06.2017 г. – 23.06.2017 г. Лекционният курс ще се проведе на територията на РЗИ-Варна от 9.00 до 15.00 часа.
Необходими документи:
1. Заявление за включване в курс на обучение, до Директора на РЗИ-Варна, по образец.
2. Копие от диплома за завършено средно образование за участниците в курса.
3. Документ за платена такса.
Подаването на заявления за участие се извършва в сградата на РЗИ-Варна на адрес: ул. „Брегалница” №3, ет. 1, ст. 27 – „Звено за административно обслужване“.
За повече информация – тел: 052/665 227 и 052/665 220.

» УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

 
11.04.2017г. По повод на увеличаващата се заболяемост от морбили в Европа, епидемичната обстановка в Пловдивска област по отношение на морбили и в изпълнение на Заповед на Министъра на здравеопазването за предприемане на незабавни и конкретни мерки за недопускане разпространение на заболяването, РЗИ-Варна предприе следните противоепидемични мерки...
Повече информация ТУК>>>

» ПРОМЯНА НА РАБОТНО ВРЕМЕ

 
ВНИМАНИЕ! Считано от 01.04.2017 г. РЕГИСТЪРЪТ НА ЛИЧНИ ЗДРАВНИ КНИЖКИ в РЗИ Варна (I-ви етаж, к-т 28) е с ново работно време: от понеделник до петък, от 08:30 ч. до 17:00 ч.

» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 
24.03.2017г. На основание чл.14 от НПКДС и Заповед №122/22.03.2017г. обявява конкурс за длъжността - инспектор, Дирекция “Обществено здраве”, отдел “Радиационен контрол”. Повече информация тук » | Литература за конкурса

13.04.2017г.
Списък на допуснатите кандидати


» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 
17.03.2017г. На основание чл.14 от НПКДС и Заповед № 117/15.03.2017г., РЗИ – Варна обявява конкурс за длъжността – Главен инспектор, Дирекция “Медицински дейности”, отдел “ОКМД”
Повече информация тук »

06.04.2017г.
Списък на недопуснатите кандидати

» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 
17.03.2017г. На основание чл.14 от НПКДС и Заповед № 115/15.03.2017г., РЗИ – Варна обявява конкурс за длъжността – Старши инспектор, Дирекция “Медицински дейности”, отдел “ОКМД”
Повече информация тук » | Литература за конкурса

06.04.2017г.
Списък на допуснатите кандидати | Списък на недопуснатите кандидати

» ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ ВАРНА

 
16.02.2017г. В РЗИ-Варна е получена Заповед №А 117-0088/14.02.2017 г. от доц. Асена Стоименова, д.ф.-Изпълнителен директор на ИАЛ относно блокиране и изтегляне на наличните в аптеки, аптечни складове за търговия на едро с лекарствени продукти и дрогерии в страната количества от продукт с търговско наименование Имунофан спрей, който представлява потенциална опасност за живота и здравето на населението.
От страна на РЗИ-Варна са предприети мерки за блокиране и изтегляне на лекарствения продукт Имунофан спрей от търговската мрежа.

» ОБУЧЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ И НЕМЕДИЦИНСКИТЕ КАДРИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 
06.02.2017г. Уведомяваме Ви, че Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна обяви план-разписанието за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването за 2017г.
С него може да се запознаете като последвате този линк

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И НА РАБОТЕЩИТЕ В ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА

 
25.01.2017г. В РЗИ – Варна е получено писмо от Държавна агенция за закрила на детето с вх. №25810/12.12.2016 г., касаещо извършени проверки, относно спазване правата на детето, регламентирани в чл.3, т.1 и т.2 и чл.19 от Конвенцията за правата на детето, както и правото на закрила на детето, регламентирано в чл.101 ал. 1 и чл.11, ал.1 от Закона за закрила на детето. УКАЗАНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ В РИСК

» НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

 
19.01.2017г. Уважаеми колеги,
 Уведомяваме Ви, че в РЗИ – Варна са получени ваксините необходими за I-во тримесечие на 2017 година. Раздаването на съответните ваксини ще бъде от 06.02. – 14.02.2017г. в РЗИ - Варна. Получаването на биопродукти от упълномощено лице става след представено пълномощно.
 Раздаването ще се извърши в отдел „ПЕК“ след предварително записани дата и час по телефона /665-220,665-227/ от 23.01.2017г.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО МЕДИЦИНА И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ЗАПОЧНАЛИ ОБУЧЕНИЕТО СИ

 
03.01.2017г. На 23 декември 2016 г. Министерството на здравеопазването обяви процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”. Срокът за подаване на документи за участие в проекта е до 18.30 ч. на 17 януари 2017 г. Документите се подават в Деловодството на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5. За повече информация тук>>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА И ЛЗБП, РЕГИСТРИРАЩИ СУИЦИДНИ ДЕЙСТВИЯ!

 
12.12.2016г. Във връзка с писмо получено в РЗИ – Варна с Вх. №25369/05.12.2016 г. и Вх. №25656/08.12.2016 г. от Доц. д-р Христо Хинков, д.м. – Директор на НЦОЗА, Ви информирам следното:
  Във връзка с дейностите по Националната програма за превенция на самоубийствата в Република България 2013–2018 г. и Наредба №1 от 27 февруари 2016 г. за предоставяне на медико–статистическа информация и информация за медицинската дейност на лечебните заведения, Ви уведомявам, че считано от 01.01.2017 г. се въвежда нов документ за регистрация на суицидните действия „Карта 3–суицидно действие”, който заменя сега съществуващите „Карта за суицидно действие” и „Съобщение за суицидно действие”.
  Картата се попълва от всички медицински лица, регистрирали суицидни действия, и се изпраща в РЗИ – Варна не по–късно от 10 дни от предходния месец.
Бланката може да се изтегли тук!

» ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НППХНБ 2014 -2020 Г.

 
08.12.2016г. По повод Международния ден без тютюнопушене – 17 ноември 2016г. отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ в дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ – Варна проведе информационно-скринингова кампания. Информация за резултатите и обявени награди вижте тук »

» НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА

 
08.12.2016г. Информация за главовите въшки. Какво трябва да знаем за главовите въшки?

» КАМПАНИЯ „СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” - БОРБА С ТУБЕРКОЛОЗАТА

 
07.12.2016г. Кампанията „Седмица на отворените врати” започна от 5 декември до 9 декември 2016 и се осъществява по програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” (2015-2018) към МЗ, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Безплатни прегледи за туберкулоза се провеждат .... Повече информация ТУК>>>

» НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

 
10.11.2016г. Националният конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. Прессъобщение за конкурса | Регламент за провеждане на конкурса | Формуляр за участие в конкурса | Формуляр за отчет на реализирани дейности в конкурса

» ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ

 
14.11.2016г. Във връзка със Заповед № РД-01-272 от 03.10.2016 г. на д-р Петър Москов, министър на здравеопазването относно изпълнение на дейности за 2016 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., приоритет „Здравеопазване”, приет с Решение № 355 на Министерски съвет от 2016г. Ви уведомявам следното:
Чрез РЗИ – Варна на ДКЦ 5 „Св. Екатерина” ЕООД е предоставен мобилен кабинет за обща практика.
График за провеждане на прегледи и задължителни имунизации в този мобилен кабинет: График имунизации >>>

» ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ БЕЗПЛАТНИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ И ПЕДИАТРИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

 
09.11.2016г. Във връзка със Заповед № РД-01-279 от 03.10.2016 г. на д-р Петър Москов, министър на здравеопазването относно изпълнение на дейности за 2016 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., приоритет „Здравеопазване”, приет с Решение № 355 на Министерски съвет от 2016г. Ви уведомявам следното:
  1. Чрез РЗИ – Варна на ДКЦ 1 „Св. Клементина-Варна” ЕООД е предоставен мобилен гинекологичен кабинет;
  2. Чрез РЗИ – Варна на „ДКЦ III-Варна” ЕООД е предоставен мобилен педиатричен кабинет.
 Предоставям график за провеждане на профилактични педиатрични и гинекологични прегледи: График генекологични прегледи >>> | График педиатрични прегледи >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ, РАБОТЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД И ОБЛАСТ ВАРНА

 
01.11.2016г. Предоставяме актуални указания от д-р Петър Москов - Министър на здравеопазването, относно издаването на медицински бележки на ученици. Указанията вижте тук

» ПОПУЛАЦИОНЕН СКРИНИНГ

 
18.10.2016г. В изпълнение на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г. РЗИ Варна организира съвместно с лечебни заведения от гр. Варна провеждането на популационен скрининг на онкологични заболявания Повече информация ТУК>>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 
26.08.2016г. Във връзка с предстоящия прием на деца в детски заведения и зачестилите запитвания от родители и медицински специалисти ви предоставяме следната информация съгласно действащата към момента нормативна уредба за прием на деца в детските градини и ясли в Република България Нормативна уредба

» НА ВНИМАНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ

 
12.08.2016г. Уведомяваме Ви, че в Държавен вестник бр.63/12.08.2016г. е публикувано Постановление 22 от 08.08.2016г. на МЗ за изменение на Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол в Република България,съгласно което:
Сертификатът срещу жълта треска е валиден пожизнено, считано от десетия ден след имунизацията.

» НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЦТХ И ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

 
24.06.2016г. Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на НАРЕДБА № 3 от 26 май 2016 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция – ДВ, бр.43/2016г. – МЗ, е необходимо: Информацията вижте тук >>> | Наредба №3 от 26.05.2016 СПИ инфекции | Приложение №2 и указания

» ИНФОРМАЦИЯ МОРСКИ ВОДИ - 2016

 
Резултатите от мониторинга на морските води във Варненска област за 2016г. можете да видите ТУК >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТУВАЩИ В СТРАНИ С РАЗПРОСТРАНЕНА МАЛАРИЯ

 
11.05.2016г. В Световната здравна организация /СЗО/ е разработена нова глобална програма за борба с маларията, която предвижда елиминация на заболяването в ендемичните страни на Европейския регион. Повече информация - тук »

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ И ФАРМАЦЕВТИТЕ

 
19.04.2016г. Министерство на здравеопазването информира лекарите и фармацевтите от област Варна, относно: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чуждестранни граждани.

» ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

 
26.02.2016г. Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и Консорциум „Тренинг СМ Алайънс” организират обучение на тема „РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ“. Целта на обучението е превенция на суицидността в общата популация чрез придобиване на базови знания и умения от общопрактикуващи лекари, психолози и социални работници за ранна диагностика на депресия и тревожност. Повече тук

» ПРОМЯНА НА РАБОТНО ВРЕМЕ

 
09.02.2016г. Считано от 08.02.2016г. работното време с граждани на приемната към отдел "Медицинска паразитология" е от 08:30 ч. до 16:00 ч.

» ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

 
27.11.2015г. Покана към неправителствени организации за участие в изпълнението на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” Тук можете да изтеглите материали и да научите подробности за конкурса >>>

» ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП ДО РАЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 
21.07.2015г. В сайта на РЗИ Варна вече работи раздел „Е-услуги“. Там можете да получите информация за разултати от изследвания направени в лабораториите на РЗИ. За да се ползва услугата трябва да се отбележи в бланките, които се попълват в приемните на лабораториите – стаи 30, 710 и 901.

» НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА 2012 - 2016 г.

 
 Във връзка с изпълнение на Националната програма по първична профилактика на рака на маточната шийка /НПППРМШ/ и с оглед осигуряване на достъп до достоверна медицинска информация за родителите и възможност да задават важни за тях въпроси, Ви предоставяме адреса на официалния сайт на НПППРМШ - http://hpv-vaccine.bg/