РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси

 » Обучение


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 
14.02.2018г. На основание чл.14, ал.1 от НКПДС и Заповед № 68/13.02.2018г. Регионална здравна инспекция Варна, обявява конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция “Лабораторни изследвания”, отдел “Санитарна микробиология ”. Повече информация - Тук »

» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 
14.02.2018г. На основание чл.14, ал.1 от НКПДС и Заповед № 70/13.02.2018г. Регионална здравна инспекция Варна, обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, Дирекция “Лабораторни изследвания”, отдел “Химико-физични изследвания”. Повече информация - Тук »

» ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ - ГР.ВАРНА И ОБЛАСТ ВАРНА

 
09.02.2018г. Във връзка със снижаването на заболяемостта от ОРЗ на територията на Област Варна, на проведеното на 9.02.2018г. заседание на Областната оперативна комисия се взеха следните решения...Повече информация ТУК » | Заповед67 от 9.02.2018г.

» ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ

 
31.01.2018г. 
Във връзка с рязкото увеличаване на заболеваемостта от ОРЗ и грип в Община Варна, достигнала стойност от 198,69%оо през четвърта седмица на 2018г. / 22.01.2018г. - 28.01.2018г. / и проведеното на 29.01.2018г. заседание на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с Грип и Острите респираторни заболявания, e издадена Заповед № 55 от 29.01.2018г. на Директора на РЗИ- Варна, касаеща обявяването на грипна епидемия на територията на Община Варна за периода 29.01.2018г.- 06.02.2018г., включително.
В тази връзка, като профилактична и противоепидемична мярка, се прекратяват профилактичните имунизации и реимунизации на територията на Община Варна за периода 29.01.2018г. до 06.02.2018г., включително.
Имунизационният кабинет към РЗИ – Варна прекратява профилактичните имунизации и реимунизации за цитирания период.

»  ИНФОРМАЦИЯ

 
08.12.2017г. Информация за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област за периода 16.11.2017 г. – 30.11.2017 г. от мониторинга на РЗИ-Варна, може да прочетете тук. >>>

» ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ВАКСИНИ ПРИ НОВОРОДЕНИ

 
06.12.2017г. Във връзка с получено писмо № 16-00-29/28.11.2017г. на Министерството на здравеопазването Ви информираме следното: В Приложение 1 на Наредба №15/2005г. за имунизациите в Република България са определени заболяванията, срещу които се прилагат задължителни ваксини при новородените...
Повече информация - тук>>>

» ПРОМЯНА НА РАБОТНО ВРЕМЕ

 
14.11.2017г. Считано от 15.11.2017г. работното време с граждани на приемната към отдел "Медицинска паразитология" е от 08:30ч. до 16:00ч.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА И РК НА БЛС, РК НА БЗС, РК НА БФС, РК НА БАПЗГ

 
07.11.2017г. В РЗИ – Варна постъпи заповед от проф. д-р Николай Петров дмн - Министър на здравеопазването с вх. № 21905/25.09.2017 г., относно създадаване на организация за незабавно уведомяване на Министерството на здравеопазването и прокуратурата в случаите на извършени посегателства срещу медицински специалисти, служители на центрове за спешна медицинска помощ и на лечебни заведения на територията на област Варна, при и по повод изпъление на служебните им задължения.
В тази връзка е необходимо всички медицински специалисти, служители на центрове за спешна медицинска помощ и на лечебни заведения на територията на област Варна да се запознаят с Указания за действия в случай на посегателство срещу медицински специалисти при и по повод изпъление на служебните им задължения. >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 
06.11.2017г. В РЗИ – Варна постъпи писмо от Заместник-министъра на здравеопазването д-р Мирослав Ненков с вх. №22840/06.10.2017 г., касаещо извършени проверки от Държавна агенция за закрила на детето за изпълнение на задължението за съдействие по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето по случаи на ранни раждания и бременности от малолетни/непълнолетни лица. В тази връзка е необходимо всички медицински специалисти, работещи в здравните кабинети /в училища и детски градини/ на територията на Област Варна да се запознаят с Пимото на Директора на РЗИ – Варна и Указание за действия при случай на дете в риск >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ И ВСИЧКИ ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 
06.11.2017г. В РЗИ – Варна постъпи писмо от Заместник-министъра на здравеопазването д-р Мирослав Ненков с вх. №22840/06.10.2017 г., касаещо извършени проверки от Държавна агенция за закрила на детето за изпълнение на задължението за съдействие по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето по случаи на ранни раждания и бременности от малолетни/непълнолетни лица. В тази връзка е необходимо всички медицински специалисти, работещи в лечебните заведения да се запознаят с Пимото на Директора на РЗИ – Варна и Указание за действия при случай на дете в риск >>>


» НОМИНАЦИЯ

 
19.09.2017г. По програма „Достъп до Информация“, РЗИ - Варна е номинирана в категорията "ИНСТИТУЦИЯ, НАЙ-ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАЛА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ" като част от колективна номинация „36 институции, отговорили до 5 дни на електронните заявления в рамките на годишното проучване на ПДИ, предоставили информация, и поддържащи секция „Достъп до информация“. Обосновката към тази номинация, както и всички останали, по повод Международния ден на правото да знам може да видите на адреса на сайта на програмата >>>

» ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ - 2017

 
15.06.2017г. Класификацията на качеството на водите за къпане в съответните зони за къпане за всяка от годините от 2007 до 2016г. - Можете да видите тук>>>
РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГА НА РЗИ-ВАРНА НА ЗОНИТЕ ЗА КЪПАНЕ - 2017г. Можете да видите тук>>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТУВАЩИ В СТРАНИ С РАЗПРОСТРАНЕНА МАЛАРИЯ

 
Във връзка със засиленият мигрантски поток към Република България и страните от Европейския съюз през последните години от страни с разпространена малария е налице риск от възстановяване на местната трансмисия на заболяването... Повече информация - тук »

» ВАЖНО !!! ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ ОТ АПТЕЧНАТА МРЕЖА

 
31.05.2017г. В РЗИ-Варна е получена Заповед №А 117-0308/23.05.2017 г. от доц. Асена Стоименова, д.ф.-Изпълнителен директор на ИАЛ относно блокиране и изтегляне на наличните в аптеки, аптечни складове за търговия на едро с лекарствени продукти и дрогерии в страната количества от продукт с търговско наименование Bleomycin Medac 15 000 IU powder for solution for injection, който е за парентерално приложение и е замърсен.
От страна на РЗИ-Варна са предприети мерки за блокиране и изтегляне на лекарствения продукт Bleomycin Medac 15 000 IU powder for solution for injection от търговската мрежа.

» НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ В СРЕДА НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

 
29.05.2017г. Лицата, подлежащи през месец юли 2017 г. на задължително периодично медицинско наблюдение за получаване на експертно заключение за пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения, следва да представят предварително в НЦРРЗ-София документи по приложените образци.
Медицинската документация, включваща фиш за периодичен медицински преглед, клинико-лабораторни изследвания, радиационни паспорти и копие на поименния списък на подлежащите на медицинско наблюдение лица следва да се представят в РЗИ-Варна, отдел „Радиационен контрол” в срок до 19.06.2017 г.
За повече информация - тук >>>
Заявление по образец до Директора на НЦРРЗ-София
Фиш за периодичен медицински преглед

» НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗИ БОЛЕСТИ

 
04.05.2017г. Предоставяме на Вашето внимание, интересни данни и практични съвети, свързани с подобряване на храненето, превенция на хипертонията и ограничаване на тютюнопушенето
" Хипертонията "
" Спете цигарите и спечелете "
" Солта – ползи и вреди за здравето "
" Препоръки за здравословно хранене на населението след 18 години в България "

» ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ ВАРНА

 
16.02.2017г. В РЗИ-Варна е получена Заповед №А 117-0088/14.02.2017 г. от доц. Асена Стоименова, д.ф.-Изпълнителен директор на ИАЛ относно блокиране и изтегляне на наличните в аптеки, аптечни складове за търговия на едро с лекарствени продукти и дрогерии в страната количества от продукт с търговско наименование Имунофан спрей, който представлява потенциална опасност за живота и здравето на населението.
От страна на РЗИ-Варна са предприети мерки за блокиране и изтегляне на лекарствения продукт Имунофан спрей от търговската мрежа.

» ОБУЧЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ И НЕМЕДИЦИНСКИТЕ КАДРИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 
06.02.2017г. Уведомяваме Ви, че Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна обяви план-разписанието за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването за 2017г.
С него може да се запознаете като последвате този линк

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО МЕДИЦИНА И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ЗАПОЧНАЛИ ОБУЧЕНИЕТО СИ

 
03.01.2017г. На 23 декември 2016 г. Министерството на здравеопазването обяви процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”. Срокът за подаване на документи за участие в проекта е до 18.30 ч. на 17 януари 2017 г. Документите се подават в Деловодството на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5. За повече информация тук>>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА И ЛЗБП, РЕГИСТРИРАЩИ СУИЦИДНИ ДЕЙСТВИЯ!

 
12.12.2016г. Във връзка с писмо получено в РЗИ – Варна с Вх. №25369/05.12.2016 г. и Вх. №25656/08.12.2016 г. от Доц. д-р Христо Хинков, д.м. – Директор на НЦОЗА, Ви информирам следното:
  Във връзка с дейностите по Националната програма за превенция на самоубийствата в Република България 2013–2018 г. и Наредба №1 от 27 февруари 2016 г. за предоставяне на медико–статистическа информация и информация за медицинската дейност на лечебните заведения, Ви уведомявам, че считано от 01.01.2017 г. се въвежда нов документ за регистрация на суицидните действия „Карта 3–суицидно действие”, който заменя сега съществуващите „Карта за суицидно действие” и „Съобщение за суицидно действие”.
  Картата се попълва от всички медицински лица, регистрирали суицидни действия, и се изпраща в РЗИ – Варна не по–късно от 10 дни от предходния месец.
Бланката може да се изтегли тук!

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ, РАБОТЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД И ОБЛАСТ ВАРНА

 
01.11.2016г. Предоставяме актуални указания от Министърa на здравеопазването, относно издаването на медицински бележки на ученици. Указанията вижте тук

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ И ФАРМАЦЕВТИТЕ

 
19.04.2016г. Министерство на здравеопазването информира лекарите и фармацевтите от област Варна, относно: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чуждестранни граждани.

» ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

 
26.02.2016г. Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и Консорциум „Тренинг СМ Алайънс” организират обучение на тема „РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ“. Целта на обучението е превенция на суицидността в общата популация чрез придобиване на базови знания и умения от общопрактикуващи лекари, психолози и социални работници за ранна диагностика на депресия и тревожност. Повече тук

» ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП ДО РАЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 
21.07.2015г. В сайта на РЗИ Варна вече работи раздел „Е-услуги“. Там можете да получите информация за разултати от изследвания направени в лабораториите на РЗИ. За да се ползва услугата трябва да се отбележи в бланките, които се попълват в приемните на лабораториите – стаи 30, 710 и 901.