РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» ДЕКЛАРАЦИИ«

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35


 »  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗПКОНПИ


номер
по ред
входящ номер дата Име и фамилия Длъжност чл.35 т.1
ЗПКОНПИ
чл.35 т.2 ЗПКОНПИ
чл.37 ал.1 т.12
ЗПКОНПИ
чл.37 ал.1 т.13
ЗПКОНПИ
чл.37 ал.1 т.14
ЗПКОНПИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 подадена пред Комисия за ПКОНПИ Дочка  Михайлова директор        
2 75-59 15.1.2019 г. Теодора Йорданова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
3 75-63 22.1.2019 г. Петя Рухумбика инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
4 75-67 25.1.2019 г. Душка Мирева специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
5 75-97 15.2.2019 г. Радмила  Гроздева инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
6 75-127 12.03.2019 г. Елена Гарева младши експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
7 75-131 15.03.2019 г. Майя Райнова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
8 75-138 19.3.2019 г. Светослав  Спасов  главен специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
9 75-139 20.3.2019 г. Катя  Стоянова главен инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
10 75-140 20.03.2019 г. Симона Радева инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
11 75-142 20.3.2019 г. Кристина Георгиева главен експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
12 75-143 21.3.2019 г. Невяна Янкова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
13 75-160 09.04.2019 г. Елена Митева главен специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
14 75-177 24.4.2019 г. Станислава Филева специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
15 75-178 24.4.2019 г. Вела Иванова главен специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
16 75-179 24.4.2019 г. Елена Митева главен специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
17 75-180 24.4.2019 г. Маргарита Божилова главен специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
18 75-181 24.4.2019 г. Красимира Симеонова главен специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
19 75-182 24.4.2019 г. Анна Еленчева главен специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
20 75-183 24.4.2019 г. Дияна Христова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
21 75-184 24.4.2019 г. Галина Кокошарова главен инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
22 75-185 24.4.2019 г. Илияна Илиева главен специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
23 75-187 24.04.2019 г. Димитринка Атанасова началник на отдел подадена няма участие няма договори няма свързани лица
24 75-188 25.04.2019 г. Диана Ботева старши специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
25 75-189 25.4.2019 г. Таня Мишева инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
26 75-190 25.4.2019 г. Пламена Илиева главен експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
27 75-191 25.4.2019 г. Елена Дафова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
28 75-193 30.4.2019 г. Ирина Вутова старши инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
29 75-194 30.4.2019 г. Нора Дякова старши инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
30 75-196 30.4.2019 г. Крум Крумов инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
31 75-197 30.4.2019 г. Румяна Душкова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
32 75-198 30.4.2019 г. Диан Митев инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
33 75-199 30.4.2019 г. Димитър Христов инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
34 75-200 30.4.2019 г. Наталия Христова главен инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
35 75-203 30.4.2019 г. Янка Драганова директор дирекция подадена няма участие няма договори няма свързани лица
36 75-204 30.4.2019 г. Анета Николова специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
37 75-206 02.5.2019 г. Сотир Маджаров главен инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
38 75-208 02.5.2019 г. Гинка Златева главен експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
39 75-209 02.5.2019 г. Веселина Божилова началник на отдел подадена няма участие няма договори няма свързани лица
40 75-210 02.5.2019 г. Надежда Стефанова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
41 75-211 03.5.2019 г. Николай Михалев инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
42 75-212 03.5.2019 г. Йоана Филипова старши инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
43 75-213 03.5.2019 г. Ива Велкова главен специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
44 75-214 03.5.2019 г. Живка Генова главен инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
45 75-215 03.5.2019 г. Тодорка Рангелова директор дирекция подадена няма участие няма договори няма свързани лица
46 75-216 03.5.2019 г. Вярка Атанасова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
47 75-217 03.5.2019 г. Петранка Кирова главен специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
48 75-218 03.5.2019 г. Анастасия Вълчева главен инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
49 75-219 03.5.2019 г. Геновева Йорданова главен специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
50 75-220 03.5.2019 г. Цеца Янкова директор дирекция подадена няма участие няма договори няма свързани лица
51 75-221 03.5.2019 г. Ганка Петкова старши специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
52 75-223 07.5.2019 г. Виолета Христова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
53 75-224 07.5.2019 г. Юлиян Варимезов инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
54 75-225 07.5.2019 г. Гергана Христова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
55 75-226 07.5.2019 г. Дияна Динева старши експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
56 75-227 07.5.2019 г. Анет Панайотова младши експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
57 75-228 07.5.2019 г. Милена Карпузанова главен инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
58 75-229 07.5.2019 г. Стела Банкова главен експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
59 75-230 07.5.2019 г. Николина Донева специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
60 75-231 08.5.2019 г. Анатоли Атанасов главен инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
61 75-232 08.5.2019 г. Жечка Койчева инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
62 75-233 08.5.2019 г. Станислава Георгиева инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
63 75-234 08.05.2019 г. Светлана Енева старши инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
64 75-236 08.5.2019 г. Дияна Стефанова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
65 75-237 08.5.2019 г. Снежана Стефанова главен експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
66 75-238 08.5.2019 г. Диана Тодорова главен инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
67 75-239 08.5.2019 г. Борислава Димитрова началник на отдел подадена няма участие няма договори няма свързани лица
68 75-240 08.5.2019 г. Иванка Стойчева главен специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
69 75-241 08.5.2019 г. Маргарита Замфирова главен специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
70 75-242 08.5.2019 г. Бонка Божанова старши инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
71 75-243 08.5.2019 г. Антоанета Ангелова старши инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
72 75-244 08.5.2019 г. Дарина Димова главен специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
73 75-245 08.5.2019 г. Николай Шабарков инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
74 75-246 08.5.2019 г. Павлинка Кирчева началник на отдел подадена няма участие няма договори няма свързани лица
75 75-247 08.5.2019 г. Ивана Коева главен експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
76 75-248 08.5.2019 г. Евелина Джелепова младши експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
77 75-249 08.5.2019 г. Ирена Хубанова старши експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
78 75-250 08.5.2019 г. Нора Димитрова младши експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
79 75-251 08.5.2019 г. Стоянка Николова младши експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
80 75-252 08.5.2019 г. Анна Николова младши експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
81 75-253 08.5.2019 г. Анка Баева началник на отдел подадена няма участие няма договори няма свързани лица
82 75-254 08.5.2019 г. Иванка Дражева специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
83 75-256 09.5.2019 г. Светлана Тодорова младши експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
84 75-257 09.5.2019 г. Невена Косева старши инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
85 75-258 09.5.2019 г. Йонка Иванова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
86 75-259 09.5.2019 г. Пламенна Митракова главен специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
87 75-260 09.5.2019 г. Румяна Иванова началник на отдел подадена Овеч 2014 ООД няма договори няма свързани лица
88 75-261 09.5.2019 г. Гергана Велева инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
89 75-262 09.5.2019 г. Севдалина Иванова главен инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
90 75-263 09.5.2019 г. Боян Станимиров главен специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
91 75-264 09.5.2019 г. Димитър Иванов главен специалист п.о. подадена няма участие няма договори няма свързани лица
92 75-265 09.5.2019 г. Мая Томова началник на отдел подадена няма участие няма договори няма свързани лица
93 75-266 09.5.2019 г. Елена Фенерджиян инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
94 75-267 09.5.2019 г. Галина Николова главен специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
95 75-268 09.5.2019 г. Боряна Колева главен експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
96 75-269 09.5.2019 г. Ивелина Енева специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
97 75-270 09.5.2019 г. Светла Цветкова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
98 75-271 09.5.2019 г. Людмила Поптомова главен инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
99 75-272 09.5.2019 г. Нина Дянкова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
100 75-273 09.5.2019 г. Мария Георгиева началник на отдел подадена няма участие няма договори няма свързани лица
101 75-274 09.5.2019 г. Симона Барганска инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
102 75-275 09.5.2019 г. Галина Маринова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
103 75-276 09.5.2019 г. Даниела Димитрова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
104 75-277 09.5.2019 г. Татяна Кирчева инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
105 75-278 10.5.2019 г. Жана Митева инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
106 75-279 10.5.2019 г. Антоанета Проданова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
107 75-280 10.5.2019 г. Бояна Цонева инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
108 75-281 10.5.2019 г. Станимир Киряков началник на отдел подадена няма участие няма договори няма свързани лица
109 75-281 10.5.2019 г. Нина Пенчева инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
110 75-283 10.5.2019 г. Ивелина Станкова старши инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
111 75-284 10.5.2019 г. Елена Гемеджийска инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
112 75-285 10.5.2019 г. Преслава Архипова главен експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
113 75-287 10.5.2019 г. Хриска Тонева главен специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
114 75-288 10.5.2019 г. Донка Демирева главен инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
115 75-289 13.5.2019 г. Божидарка Вълканова главен експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
116 75-290 13.5.2019 г. Десислава Тодорова главен експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
117 75-291 13.5.2019 г. Силвия Стефанова младши експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
118 75-292 13.5.2019 г. Александър Попов главен инспектор подадена Енергоодит ООД няма договори няма свързани лица
119 75-293 13.5.2019 г. Андрей Андреев инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
120 75-294 13.5.2019 г. Соня Тодорова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
121 75-295 13.5.2019 г. Светлана Господинова главен специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
122 75-297 13.5.2019 г. Грета Козовска началник на отдел подадена няма участие няма договори няма свързани лица
123 75-298 13.5.2019 г. Искра Стефанова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
124 75-299 13.5.2019 г. Донка Михайлова главен инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
125 75-300 13.5.2019 г. Живка Дичева главен експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
126 75-301 14.5.2019 г. Юлия Витлянова директор дирекция подадена няма участие няма договори няма свързани лица
127 75-302 14.5.2019 г. Ирина Гогова главен счетоводител подадена няма участие няма договори няма свързани лица
128 75-303 14.5.2019 г. Гергана Маринова юрисконсулт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
129 75-304 14.5.2019 г. Красимира Иванова главен инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
130 75-305 14.5.2019 г. Сонер Мухидин инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
131 75-306 14.5.2019 г. Радка Траянова главен инспектор подадена Фондация "Център за социално-екологични практики" няма договори няма свързани лица
132 75-310 14.5.2019 г. Валентина Петрова главен експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
133 75-311 14.5.2019 г. Виктория Манукян инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
134 75-312 14.5.2019 г. Вержиния Секулова специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
135 75-313 14.5.2019 г. Емилия Николова главен инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
136 75-314 14.5.2019 г. Елена Генева заместник директор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
137 75-315 15.5.2019 г. Бистра Манушева началник на отдел подадена няма участие няма договори няма свързани лица
138 75-316 15.5.2019 г. Таня Иванова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
139 75-317 15.05.2019 г. Даниел Димитров главен инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
140 75-318 15.5.2019 г. Петър Маринов директор дирекция подадена няма участие няма договори няма свързани лица
141 75-408 13.08.2019 г. Катя Цанкова специалист подадена няма участие няма договори няма свързани лица
142 75-446 09.09.2019 г. Добринка Кроснарова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
143 75-450 10.09.2019 г. Ивелина  Аянова-Николова Главен експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
144 75-466 01.10.2019 г. Жулиета Станчева инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
145 75-479 16.10.2019 г. Димитър Василев инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
146 75-480 16.10.2019 г. Силвия Стефанова младши експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
147 75-481 16.10.2019 г. НаталияИлиева инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
148 75-496 11.10.2019 г. Румяна Вълчева младши експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
149 75-497 11.10.2019 г. Лилия Бенева младши експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
150 75-498 13.11.2019 г. Йордан Русев старши експерт подадена няма участие няма договори няма свързани лица
151 75-509 25.11.2019 г. Мирела Михайлова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
152 75-50 23.01.2020 г. Силвия Георгиева инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица
153 75-54 07.02.2020 г. Дарина Гекова инспектор подадена няма участие няма договори няма свързани лица