РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


ЗДРАВНИ ТЕМИ


» НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2014-2020 г.


НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2014-2020 г.


В изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве, в област Варна четири лечебни заведения осъществяват дейности по програмата:
 • МБАЛ „Св.Анна”- Варна АД
 • МБАЛ „Майчин дом”- Варна ЕООД
 • СБАГАЛ „Проф. Д-р Д. Стаматов” гр. Варна
 • УМБАЛ „Св. Марина” гр. Варна
Провеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг в родилните и неонатологични клиники /отделения, с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородени. Слуховият скрининг представлява изследване на слуха на всички новородени деца с апарат за отоакустични емисии.
Създаване на здравно-консултативни центрове(ЗКЦ) в лечебни заведения за осигуряване на комплексно обслужване за бременни жени и деца. В центровете се осъществяват здравно-информационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни, медико-социални дейности, психологическа консултация, координиращи и насочващи услуги за млади хора, двойки, семейства, бременни, родилки и деца до 18г., диагностично-лечебни дейности при бременни и деца с патология, с цел подобряване на интегрираното, съвременно обслужване на тези групи.
Провеждане на биохимичен скрининг на бременни жени за оценка на риска от раждане на дете с хромозомни аномалии с цел подобряване на достъпа на бременните до този вид изследване и превенция на раждането на деца с увреждания.
Създаване на експертни комисии за комплексно медицинско наблюдение на деца с диабет и с вродени хематологични заболявания. Изготвяне на медико-социални планове за децата с диабет и с вродени хематологични заболявания, след оценка на здравословното им състояние, анализ на степента на приложение на индивидуалните медико-социални планове при децата, с идентифициране на проблемите при прилагането им и предложения за подобряване на грижите за децата с хронични заболявания.

В МБАЛ „Св.Анна”- Варна АД са организирани следните дейности:
 • - Провеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг
 • - Създаден здравно-консултативен център
В МБАЛ „Майчин дом”- Варна ЕООД:
 • - Провеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг
В СБАГАЛ „Проф. Д-р Д. Стаматов” гр. Варна
 • - Провеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг
В УМБАЛ „Св. Марина” гр. Варна
 • - Създадени са две експертни комисии за комплексно медицинско наблюдение на деца с диабет и с вродени хематологични заболявания.
 • - Провеждане на биохимичен скрининг на бременни жени за оценка на риска от раждане на дете с хромозомни аномалии
 • - Провеждане на неонатален слухов скрининг в ДОИЛНН към І –ва детска клиника
 • - Създаден здравно-консултативен център за деца със специфични нужди

Адрес на здравно-консултативен център в МБАЛ „Света Анна“
гр. Варна, МБАЛ „Св. Анна – Варна АД“,
адрес: бул. „Цар Освободител„ №100, тел. 052/821 356
e-mail: [email protected]

Регионален координатор на програмата за област Варна:
Д-р Юлия Витлянова, директор дирекция „Обществено здраве“- РЗИ Варна. Телефон за контакти: 052/66-52-41, GSM 0884/999-277
е-mail: [email protected]