РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «
» ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С ГРИПА И ОРЗ

#4206
26.01.2023г. Днес на заседание в РЗИ – Варна, Комисията за борба с грипа и острите респираторни заболявания, след обсъждане и анализиране на данните за заболяемостта, взе решение да не се обявява грипна епидемия за Област Варна. Мотивите на Комисията са следните:
- Общата заболяемост на базата на последната седмица е с бавна тенденция за намаляване и към момента е под 99–ия персентил;
- Няма натиск върху здравната система – легловата база е свободна на 70%;
- При общопрактикуващите лекари пациентопотока не е променен в сравнение с предходната седмица;
- Продължава тенденцията за намаляване заболяванията сред учителите и учениците.
Според експертите от Комисията, прогнозно повишаване на заболяемостта се очаква в началото на месец февруари.
Предвид гореизложеното се взе решение приетите препоръчителни противоепидемични мерки от проведеното заседание на 12.01.2023 г. да останат същите (Протокол № 1 с изх.№ 06-8/12.01.2023 г.).

» ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С ГРИПА И ОРЗ

#4203
19.01.2023г. Днес на заседание в РЗИ – Варна, Комисията за борба с грипа и острите респираторни заболявания, след обсъждане и анализиране на данните за заболяемостта, взе решение да не се обявява грипна епидемия за Област Варна. Мотивите на Комисията са следните:
- Дневната заболяемост на базата на последните три седмици е с бавна тенденция за намаляване;
- Няма натиск върху здравната система – легловата база е свободна на 70%;
- При общопрактикуващите лекари пациентопотока е намалял в сравнение с предходната седмица;
- Заболяванията сред учителите са намалели от 7% на 4%, а сред учениците от 14% на 13%.
Според експертите от Комисията, прогнозно повишаване на заболяемостта се очаква в началото на месец февруари.
Предвид гореизложеното се взе решение приетите препоръчителни противоепидемични мерки от предходното заседание на 12.01.2023 г. да останат същите.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

#4201
18.01.2023г. В страната е доставена ваксина срещу COVID-19 с търговско наименование VidPrevtyn Beta, производител - Sanofi Pasteur.
VidPrevtyn Beta е рекомбинантна ваксина, показана за бустер при възрастни, които преди това са получили иРНК или аденовирусна векторна ваксина срещу COVID-19. Ваксината се прилага интрамускулно като единична доза 0,5 ml поне 4 месеца след предишна ваксина срещу COVID-19.
Пълната информация относно лекарствения продукт е налична в Кратката характеристика на продукта, публично достъпна на интернет страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата https://www.bda.bg/images/stories/documents/Vaccines_Covid19/20230112/vidprevtyn-beta-epar-product-information_bg.pdf
Ваксината ще се поставя в имунизационния кабинет на РЗИ-Варна след предварително записване на телефон 052/665-220 или 052/665-227.

» ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С ГРИПА И ОРЗ

#4200
12.01.2023г. Днес на заседание в РЗИ – Варна, Комисията за борба с грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ) взе решение да не се обявява грипна епидемия в област Варна.
Мотивите на Комисията са следните:
С регистрираната до момента заболяемост не е преминат 99-тия персентил, над който обичайно се обявява епидемична обстановка.
От изпратените в предходната седмица проби в Националната референтна лаборатория няма изолиран грипен вирус. Пробите са положителни за респираторно синцитиален вирус (RSV), риновирус, адено вируси и Covid.
Грипна ваканция в училищата няма да се обяви, тъй като заболяемостта е съсредоточена във възрастовата група от 0 – 4 години.
В лечебните заведения на територията на област Варна има свободен леглови фонд. В детските отделения са заети само 32% от леглата и има капацитет да бъдат приети всички деца, нуждаещи се от болнично лечение.
Следващото заседание на комисията ще бъде на 19 януари (четвъртък).

» ПРЕПОРЪКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПЪТУВАЩИТЕ ОТ И ДО КИТАЙ

#4199
10.01.2023г. По информация от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, броят на случаите на COVID-19 в континентален Китай е достигнал рекордни нива в началото на м. декември 2022 г... Повече информация - тук >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

#4198
06.01.2023г. Във връзка с писмо от Национален център по обществено здраве и анализ, относно: „Сведение за оказана медицинска помощ на чужденци, които не се ползват с правата на български граждани“ за 2022 г. (формуляр „З“ 32), предоставяме бланката за попълване.
Формуляр „З“ 32

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, СВЪРЗАНИ С ГОДИШНИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ

#4195
05.01.2023г. Статистическа отчетност в областта на здравеопазването за отчетната 2022 г.
През 2023 г. формулярите за годишно отчитане на дейността на лечeбните заведения през 2022 г. са във вид на електронни таблици в Eхcel. Попълнените таблици се изпращат само на електронния адрес на РЗИ – Варна: office@rzi-varna.com.
С цел бърза и коректна обработка и обобщаване на първичните статистически данни, Ви моля да изпращате електронните таблици, само като прикачен файл в Excel.
Срокът за изпращане на файловете за извънболнична медицинска помощ е 20.02.2023 г., а за болнична медицинска помощ – 10.02.2023 г. Електронният адрес на РЗИ – Варна е: office@rzi-varna.com.
Уведомяваме Ви, че за отчетната година 2022 г. има промяна в отчетната документация и промени в отделни отчети, приложения и оперативни сведения, както следва:
Промени в отчетната документация за отчетна кампания 2022/2023 г.
Форми за попълване от Болници ГСО 2022 | Форми за попълване от ЛЗ за Извънболнична помощ ГСО 2022 |Форми за попълване от Хосписи ГСО 2022

» ПРИЛАГАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА (БУСТЕРНА) ДОЗА АДАПТИРАНА ВАКСИНА COMIRNATY ПРИ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ 5-11 Г.

#4190
30.11.2022г. Информираме Ви, че от м. ноември 2022 г. е разрешена за употреба ваксината Comirnaty Original/OMICRON BA.4-5 (10 микрограма в доза) при деца на възраст от 5 г. до 11 г. Ваксината се прилага единствено като бустерна доза след завършена първична ваксинация срещу COVID-19. Допълнителна информация >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СИ ПОСТАВЯТ ВАКСИНА COVID-19 VALNEVA

#4177
04.11.2022г. Уведомяваме Ви, че съгласно Предварително споразумение за покупка за разработването, производството, закупуването и доставката на успешна ваксина срещу COVID-19 за държавите-членки на ЕС, сключено между Европейската комисия и Valneva Austria GmbH (Споразумение № SANTE/2020/C3/054) в България са доставени 10 200 дози ваксина COVID-19 Vaccine Valneva. Повече информация - тук >
Кратката характеристика на продукта - ваксина Valneva

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИМУНИЗАЦИИ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА СРОК ПО-ДЪЛЪГ ОТ ТРИ МЕСЕЦА

#4176
02.11.2022г. Уведомяваме Ви, че са изготвени Решенията на Областната специализирана комисия за отлагане на имунизации по медицински противопоказания за срок по дълъг от 3 месеца, които може да получите в Центъра за административно обслужване на РЗИ-Варна, етаж 1, стая № 27, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

#4175
27.11.2022г. Министерство на здравеопазването обръща внимание, че Диагноза COVID-19 или сезонен грип може да бъде поставена единствено след лабораторно изследване ...
Повече информация - тук >

» СЪОБЩЕНИЕ

#4171
30.09.2022г. В РЗИ – Варна се извършва безплатно тестване с бързи антигенни тестове за Covid-19. Кабинетът се намира в сградата на РЗИ, ниско тяло, ул.Брегалница 3 (вход от паркинга). Работно време: всеки работен ден от 10:00 ч. до 11:30 ч. Телефон за връзка - 0887 836083

» НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП

#4167
01.09.2022г. С Решение № 6 от 10.01.2019 г. на Министерски съвет е приета Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019 – 2022 г. Една от основните цели на програмата е чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни, навършили 65 г., да се снижи заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани с грипа, както и да се повиши информираността на населението за риска от грип и свързаните с него усложнения.
Повече информация - тук >

» НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕЛИМИНАЦИЯ НА МОРБИЛИ И РУБЕОЛА

#4166
01.09.2022г. Основните дейности на програмата са насочени към намаляване възприемчивостта на населението към морбиления и рубеолен вирус, осигуряване на допълнителна възможност за имунизация на групи с повишен риск от заразяване чрез целеви ваксинални кампании, укрепване на системата за надзор на морбили и рубеола и постигане на показателите на Световната здравна организация за ефективност на надзора, подобряване на достъпността и качеството на информацията по отношение на заболяванията, ползата и риска от имунизацията срещу морбили и рубеола.
Повече информация - тук>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

#4164
22.08.2022г. РЗИ Варна организира временен имунизационен пункт за ваксиниране срещу Covid-19 на входа на Морска градина на 25 и 26 август, с работно време от 9 до 11 ч. и от 16 до 21 ч.
Актуализирано работно време на ВИП за прилагане на ваксина срещу COVID-19 в област Варна