РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «
» 1 ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН

#4189
25.11.2022г. РЗИ-Варна организира кампания по повод 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН, която ще протече под мотото „Пазя себе си, пазя и теб!“. Планираните дейности са съвместно с Община Варна и включват следните мероприятия: >>>

» КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДДД

#4188
10.11.2022г. РЗИ-Варна обявява, че от 01.12.2022 г. до 09.12.2022 г. ще се проведе курс за обучение за придобиване квалификация за изпълнител на ДДД.
Документи за кандидатстване се подават до 25.11.2022 г. Повече информация - тук >

» 7-МИ НОЕМВРИ - ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА РАДОНА

#4178
07.11.2022г. Европейската асоциация за радон (ERA) отбелязва 7 ноември като "Европейски ден на РАДОН". Целта на Европейския ден на радон е да се повиши осведомеността за радон на населението на всички европейски страни, за вредното въздействие на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон (ОАР) и прилагане на мерки за редуциране на ОАР. | Информационен видеоматериал за РАДОН

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СИ ПОСТАВЯТ ВАКСИНА COVID-19 VALNEVA

#4177
04.11.2022г. Уведомяваме Ви, че съгласно Предварително споразумение за покупка за разработването, производството, закупуването и доставката на успешна ваксина срещу COVID-19 за държавите-членки на ЕС, сключено между Европейската комисия и Valneva Austria GmbH (Споразумение № SANTE/2020/C3/054) в България са доставени 10 200 дози ваксина COVID-19 Vaccine Valneva. Повече информация - тук >
Кратката характеристика на продукта - ваксина Valneva

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИМУНИЗАЦИИ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА СРОК ПО-ДЪЛЪГ ОТ ТРИ МЕСЕЦА

#4176
02.11.2022г. Уведомяваме Ви, че са изготвени Решенията на Областната специализирана комисия за отлагане на имунизации по медицински противопоказания за срок по дълъг от 3 месеца, които може да получите в Центъра за административно обслужване на РЗИ-Варна, етаж 1, стая № 27, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

#4175
27.11.2011г. Министерство на здравеопазването обръща внимание, че Диагноза COVID-19 или сезонен грип може да бъде поставена единствено след лабораторно изследване ...
Повече информация - тук >

» СЪОБЩЕНИЕ

#4171
30.09.2022г. В РЗИ – Варна се извършва безплатно тестване с бързи антигенни тестове за Covid-19. Кабинетът се намира в сградата на РЗИ, ниско тяло, ул.Брегалница 3 (вход от паркинга). Работно време: всеки работен ден от 10:00 ч. до 11:30 ч. Телефон за връзка - 0887 836083

» ПРОВЕЖДАНЕ НА ИМУНИЗАЦИИ ОТ МОБИЛНИ ЕКИПИ В ОБЛАСТ ВАРНА

#4170
21.09.2022г. В област Варна ще се проведат имунизации от мобилни екипи по Националния имунизационен календар на лица до 18г., без избран ОПЛ, съгласно мярка 1.3 от цел 1 от приоритет „Здравеопазване“ от Националния план за действие за периода 2022-2023г. към Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (НСРБРПУР) 2021-2030г. по следния график »

» НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП

#4167
01.09.2022г. С Решение № 6 от 10.01.2019 г. на Министерски съвет е приета Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019 – 2022 г. Една от основните цели на програмата е чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни, навършили 65 г., да се снижи заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани с грипа, както и да се повиши информираността на населението за риска от грип и свързаните с него усложнения.
Повече информация - тук >

» НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕЛИМИНАЦИЯ НА МОРБИЛИ И РУБЕОЛА

#4166
01.09.2022г. Основните дейности на програмата са насочени към намаляване възприемчивостта на населението към морбиления и рубеолен вирус, осигуряване на допълнителна възможност за имунизация на групи с повишен риск от заразяване чрез целеви ваксинални кампании, укрепване на системата за надзор на морбили и рубеола и постигане на показателите на Световната здравна организация за ефективност на надзора, подобряване на достъпността и качеството на информацията по отношение на заболяванията, ползата и риска от имунизацията срещу морбили и рубеола.
Повече информация - тук>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

#4164
22.08.2022г. РЗИ Варна организира временен имунизационен пункт за ваксиниране срещу Covid-19 на входа на Морска градина на 25 и 26 август, с работно време от 9 до 11 ч. и от 16 до 21 ч.
Актуализирано работно време на ВИП за прилагане на ваксина срещу COVID-19 в област Варна

» СЪОБЩЕНИЕ

#4163
17.08.2022г. На основание Заповед №РД-01-326/21.07.2022 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с вече започналия сезон на активност на комарите с цел осигуряване на навременно организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в Област Варна, РЗИ - Варна продължава да приема заявления и оферти от изпълнители, извършващи дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация до 23.08.2022 г. Уведомяваме Ви, че вече подадените оферти ще бъдат включени в оценяването.