РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «
» СЪОБЩЕНИЕ

#4171
30.09.2022г. В РЗИ – Варна се извършва безплатно тестване с бързи антигенни тестове за Covid-19. Кабинетът се намира в сградата на РЗИ, ниско тяло, ул.Брегалница 3 (вход от паркинга). Работно време: всеки работен ден от 10:00 ч. до 11:30 ч.

» ПРОВЕЖДАНЕ НА ИМУНИЗАЦИИ ОТ МОБИЛНИ ЕКИПИ В ОБЛАСТ ВАРНА

#4170
21.09.2022г. В област Варна ще се проведат имунизации от мобилни екипи по Националния имунизационен календар на лица до 18г., без избран ОПЛ, съгласно мярка 1.3 от цел 1 от приоритет „Здравеопазване“ от Националния план за действие за периода 2022-2023г. към Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (НСРБРПУР) 2021-2030г. по следния график »

» НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП

#4167
01.09.2022г. С Решение № 6 от 10.01.2019 г. на Министерски съвет е приета Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019 – 2022 г. Една от основните цели на програмата е чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни, навършили 65 г., да се снижи заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани с грипа, както и да се повиши информираността на населението за риска от грип и свързаните с него усложнения.
Повече информация - тук >

» НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕЛИМИНАЦИЯ НА МОРБИЛИ И РУБЕОЛА

#4166
01.09.2022г. Основните дейности на програмата са насочени към намаляване възприемчивостта на населението към морбиления и рубеолен вирус, осигуряване на допълнителна възможност за имунизация на групи с повишен риск от заразяване чрез целеви ваксинални кампании, укрепване на системата за надзор на морбили и рубеола и постигане на показателите на Световната здравна организация за ефективност на надзора, подобряване на достъпността и качеството на информацията по отношение на заболяванията, ползата и риска от имунизацията срещу морбили и рубеола.
Повече информация - тук>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

#4164
22.08.2022г. РЗИ Варна организира временен имунизационен пункт за ваксиниране срещу Covid-19 на входа на Морска градина на 25 и 26 август, с работно време от 9 до 11 ч. и от 16 до 21 ч.
Актуализирано работно време на ВИП за прилагане на ваксина срещу COVID-19 в област Варна

» СЪОБЩЕНИЕ

#4163
17.08.2022г. На основание Заповед №РД-01-326/21.07.2022 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с вече започналия сезон на активност на комарите с цел осигуряване на навременно организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в Област Варна, РЗИ - Варна продължава да приема заявления и оферти от изпълнители, извършващи дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация до 23.08.2022 г. Уведомяваме Ви, че вече подадените оферти ще бъдат включени в оценяването.
» СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ХЕПАТИТ

#4158
27.07.2022г. В изпълнение дейностите по Програма ”Не мога да чакам” и стартирането на Световният ден за борба с хепатита в периода от 29.07.2022 г. до 05.08.2022 г., Ви информираме, че в РЗИ-Варна ще се проведе ”Седмица на отворените врати”.
От 29.07.2022 г. до 05.08.2022 г. в сградата на РЗИ-Варна на ет. 5, ст. №501 ще се провеждат безплатни изследвания с бързи имунохроматографски тестове за доказване на повърхностен антиген на Хепатит Б вируса и на антитела срещу Хепатит С вируса.


» ЗЕЛЕН КОРИДОР

#4156
15.07.2022г. ДКЦ 3 ВАРНА ЕООД отново отваря "Зелен коридор" за рентгенови снимки и лабораторни изследвания за пациенти с Covid-19 със следния график:
Понеделник, сряда и четвъртък от 14:00 до 16:00ч.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

#4148
05.07.2022г. С оглед нарастващия брой на случаите на COVID-19 в страната Министерството на здравеопазването призовава за спазване на противоепидемични мерки...

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

#4141

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

#4136
14.06.2022г.  От 15.06.2022г. прием на документи за явяване пред ТЕЛК ще се извършва всеки работен ден от 08:30 до 16:30ч. (без прекъсване) в стая 101 (Приемна РКМЕ).