РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «
» СЪОБЩЕНИЕ

#3870
22.10.2021г. На 22,23 и 24 октомври на територията на Метро Варна (ул. "Атанас Москов" 2) от 10 до 18 ч., ще бъде разположен временен пункт на ДКЦ 1 Света Клементина за ваксинация срещу Covid 19.
На 23 и 24 октомври на територията на Технополис Варна 2 (бул.Цар Освободител 267, срещу Метро) от 10 до 18 ч., ще бъде разположен временен пункт на РЗИ Варна за ваксинация срещу Covid 19.
Всеки гражданин, ваксинирал се в хипермаркета, ще получи карта подарък за пазаруване в магазина.


» ГРАФИК ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

#3859
15.10.2021г.  График за месец октомври 2021г. за работното време на действащите ковид зони и зелени коридори към общинските ДКЦ-та - Варна
За настъпили промени на обявеното от Община Варна работно време, моля, проверявайте за съобщения в сайта на съответния Диагностично консултативен център.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ

#3858
15.10.2021г. РЗИ-Варна предоставя безплатни бързи антигенни тестове на туроператори за изследване на български и чуждестранни туристи, с цел свободно движение на гражданите на територията на ЕС, при спазване на следната процедура 
Повече информация тук » | Заявка за получаване на бързи антигенни тестове

» ВЪВЕДЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В УМБАЛ СВ.МАРИНА - ВАРНА

#3857
15.10.2021г. Съгласно Заповед № Р-872/15.10.2021 г. на проф. д-р Силва Андонова – Изпълнителен директор на УМБАЛ ,,Света Марина“ ЕАД – Варна, предвид увеличението на броя на хоспитализираните пациенти в управляваното от нея лечебно заведение, считано от 15.10.2021 г. се въвеждат следните противоепидемични мерки...


» МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАГРАДИ С ПЛАКЕТИ И ГРАМОТИ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЗДРАВНИЯ КОНТРОЛ

#3845
01.10.2021г. На 30.09.2021г., на тържествена церемония бяха отличени служителите в сферата на здравния контрол. В знак за благодарност за постоянството и усилията и признателност към всички, които работят на първата линия в борбата с пандемията, Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров връчи на екипите на регионалните здравни инспекции и в частност на директорите на дирекциите „Надзор на заразните болести“ и „Обществено здраве“ официални плакети на Министерството на здравеопазването и грамоти. Повече информация можете да намерите тук  

» НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕЛИМИНАЦИЯ НА МОРБИЛИ И РУБЕОЛА (2019-2022 г.)

#3839
28.09.2021г. Основните дейности на програмата са насочени към намаляване възприемчивостта на населението към морбиления и рубеолен вирус, осигуряване на допълнителна възможност за имунизация на групи с повишен риск от заразяване чрез целеви ваксинални кампании, укрепване на системата за надзор на морбили и рубеола и постигане на показателите на Световната здравна организация за ефективност на надзора, подобряване на достъпността и качеството на информацията по отношение на заболяванията, ползата и риска от имунизацията срещу морбили и рубеола.
Информация за морбили и рубеола >>>

» СВЕТОВЕН ДЕН НА СЪРЦЕТО

#3836
24.09.2021г. „СБАЛ по Кардиология Варна“ ЕАД обявява 29 септември, Световния ден на сърцето, за ден на отворените врати. Именити професори и признати специалисти кардиолози ще консултират всеки, който предварително запише час на телефон: 052 64 80 20, СБАЛ по Кардиология Варна, от 09:00 до 17:00 ч.
На разположение на всички пациенти ще бъде кардиолог д-р Севелина Михайлова.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ!

#3834
23.09.2021 г. На основание чл.63, ал.7 от Закона за здравето във връзка със Заповед № РД-01-722/22.12.2020 г., изменена със Заповеди №№РД-01-99/15.02.2021 г. и РД-01-183/26.03.2021 г. на министъра на дравеопазването, и във връзка с Решение No 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение No 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение No 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение No 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение No 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение No 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение No 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение No 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение No 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение No 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение No 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение No 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г., подобряване на наблюдаваните показатели и гласувано положително становище от членовете на Областния кризисен щаб...» СЪОБЩЕНИЕ

#3806
25.08.2021г. РЗИ Варна набира доброволци в помощ на граничен здравен контрол на летище Варна. Заявления се подават всеки работен ден в стая 27 (деловодство) или на електронен адрес: office@rzi-varna.com

» СЪОБЩЕНИЕ

#1718
11.08.2021г. РЗИ Варна търси да назначи химичен лаборант на длъжност "Специалист - анализатор" (химичен лаборант) в отдел „Химико-физични изследвания”, Дирекция „Лабораторни изследвания”.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
  - степен на образование – средно-специално;
  - област - Химия;

Документи се приемат в стая 27 „Деловодство“. Телефон за информация: 052/665 333, Началник отдел „ХФИ“

» РАБОТНО ВРЕМЕ ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ

#1716
 09.08.2021г. Обновеният списък на разкритите в област Варна временни имунизационни пунктове и тяхното работно време можете да видите тук »

» НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТНИЦИ ПРИСТИГАЩИ ОТ ДЪРЖАВИ ОТ ЧЕРВЕНА ЗОНА

#1707
01.01.2021г. За да бъде свалена карантина със заповед на Директора на РЗИ, съгласно т.4.7. от Заповедта на Министъра на здравеопазването, пристигащите пътници от държави в червена зона, трябва да изпратят по електронна поща (office@rzi-varna.com) писмо с прикачени:
  • документ, с който са влезли на територията на РБългария, съгласно т.4.4. от заповедта на Министъра на здравеопазването (Сертификат за ваксинация или преболедувал, или резултат от PCR-тест, направен до 72 часа преди влизането в страната)
  • И
  • резултат от PCR тест, направен до 24 часа след влизане на територията на страната

За повече информация - Заповед РД-01-645/28.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването, публикувана на страницата на Министерство на здравеопазването.

» ИЗВЪРШВАНЕ НА ВАКСИНАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ 12 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

#1693
22.07.2021г. Съгласно Кратката характеристика на ваксината срещу COVID-19 на производителя Pfizer/BioNTech, ваксината Comirnaty е показана за активна имунизация за превенция на заболяването COVID-19, причинено от вируса SARS-CoV-2, на лица на възраст 12 и повече години ... Повече информация ще намерите тук >>

» НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

#1689
18.07.2021г. На вниманието на всички български граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от държави, попадащи в т.нар. „червена зона“
Считано от 00,00 ч. на 19.07.2021 г., български гражданин или лице със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България или член на неговото семейство ...

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В СРЕДА НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

#1647
08.06.2021г. Лицата, подлежащи през месец ЮЛИ 2021 г. на задължително периодично медицинско наблюдение за получаване на заключение за медицинска пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения, следва да представят в срок до 30.06.2021 г. в РЗИ – Варна, отдел „Радиационен контрол” следните документи:
1. Заявление по образец до Директора на НЦРРЗ-София за медицински преглед на работещи в среда на йонизиращи лъчения;
2. Поименен списък на лицата, подлежащи на задължително медицинско наблюдение;
3. Карта за периодичен медицински преглед на работещ в среда на йонизиращи лъчения;
4. Клинико-лабораторни изследвания (оригинал с подпис и печат на лабораторния лекар);
5. Радиационен паспорт;
6. Документ за платена такса по банкова сметка на НЦРРЗ-София.
Образците на документите са публикувани на интернет страницата на НЦРРЗ – София в раздел „Медицински прегледи”: http://www.ncrrp.org

» КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕМ ЗА ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19?

#1640
02.06.2021г. Предоставяме на Вашето внимание максимално пълна и достоверна информация от Пресцентъра на Министерство на здравеопазването за ваксините и за ползите от ваксинирането срещу COVID-19.