РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ!

 
  РЗИ Варна предоставя дежурен телефон - 0885003992 за консултации и въпроси свързани с COVID–19.

Работно време за консултации:
От понеделник до петък от 8:30 ч. до 17:00 ч.


» E-MAIL ЗА ОТМЯНА НА КАРАНТИНА

  Електронен адрес на РЗИ Варна, на който можете да изпращате резултати от PCR и бърз антигенен тест направен до 24 часа след пристигането Ви от чужбина за отмяна на карантина: office@rzi-varna.com

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

#3829
17.09.2021г. В град Варна на 18.09 и 19.09.2021г. ваксинационни пунктове ще има пред входа на хипермаркет Метро, с работно време от 10:00 часа до 18:00 часа и на входа на Морската градина, с работно време от 11:00 часа до 18:00 часа.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ!

#3821
09.09.2021 г. На основание чл.94а, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, чл.63, ал.7 от Закона за здравето във връзка със Заповед № РД-01-722/22.12.2020 г., изменена със Заповеди № РД-01-99/15.02.2021 г. и № РД-01-183/26.03.2021 г. на министъра на дравеопазването, във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. и влошаване на наблюдаваните показатели, гласувано положително становище от членовете на Областния кризисен щаб и след съгласуване с Главния държавен здравен инспектор...

» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

#3808
27.08.2021г. На основание чл.14 от НПКПМДС и Заповед № РД-15-08-23/27.08.2021г. РЗИ Варна обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР, Дирекция “Медицински дейности”, отдел “ОКМД”. Повече информация тук »

16.09.2021г.  ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ | НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ | ЛИТЕРАТУРА | КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


» СЪОБЩЕНИЕ

#3806
25.08.2021г. РЗИ Варна набира доброволци в помощ на граничен здравен контрол на летище Варна. Заявления се подават всеки работен ден в стая 27 (деловодство) или на електронен адрес: office@rzi-varna.com

» СЪОБЩЕНИЕ

#1718
11.08.2021г. РЗИ Варна търси да назначи химичен лаборант на длъжност "Специалист - анализатор" (химичен лаборант) в отдел „Химико-физични изследвания”, Дирекция „Лабораторни изследвания”.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
  - степен на образование – средно-специално;
  - област - Химия;

Документи се приемат в стая 27 „Деловодство“. Телефон за информация: 052/665 333, Началник отдел „ХФИ“

» РАБОТНО ВРЕМЕ ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ

#1716
 09.08.2021г. Обновеният списък на разкритите в област Варна временни имунизационни пунктове и тяхното работно време можете да видите тук »

» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

#1708
05.08.2021г. На основание чл.14 от НПКПМДС и Заповед № РД-15-08-21/04.08.2021г. РЗИ Варна обявява конкурс за длъжност СТАРШИ ИНСПЕКТОР в Дирекция “МД”, отдел “ОКМД”. Повече информация тук »

23.08.2021г.  ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ | НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ | ЛИТЕРАТУРА


» НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТНИЦИ ПРИСТИГАЩИ ОТ ДЪРЖАВИ ОТ ЧЕРВЕНА ЗОНА

#1707
01.01.2021г. За да бъде свалена карантина със заповед на Директора на РЗИ, съгласно т.4.7. от Заповедта на Министъра на здравеопазването, пристигащите пътници от държави в червена зона, трябва да изпратят по електронна поща (office@rzi-varna.com) писмо с прикачени:
  • документ, с който са влезли на територията на РБългария, съгласно т.4.4. от заповедта на Министъра на здравеопазването (Сертификат за ваксинация или преболедувал, или резултат от PCR-тест, направен до 72 часа преди влизането в страната)
  • И
  • резултат от PCR тест, направен до 24 часа след влизане на територията на страната

За повече информация - Заповед РД-01-645/28.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването, публикувана на страницата на Министерство на здравеопазването.

» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

#1705
13.07.2021г. На основание чл.14 от НПКПМДС и Заповед № РД-15-08-17/12.07.2021г. РЗИ Варна обявява конкурс за длъжност ИНСПЕКТОР - 2 броя, Дирекция “Обществено здраве”, отдел “ДЗК”. Повече информация тук »

02.08.2021г.  ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ | НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ | ЛИТЕРАТУРА | КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

» ИЗВЪРШВАНЕ НА ВАКСИНАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ 12 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

#1693
22.07.2021г. Съгласно Кратката характеристика на ваксината срещу COVID-19 на производителя Pfizer/BioNTech, ваксината Comirnaty е показана за активна имунизация за превенция на заболяването COVID-19, причинено от вируса SARS-CoV-2, на лица на възраст 12 и повече години ... Повече информация ще намерите тук >>

» НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

#1689
18.07.2021г. На вниманието на всички български граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от държави, попадащи в т.нар. „червена зона“
Считано от 00,00 ч. на 19.07.2021 г., български гражданин или лице със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България или член на неговото семейство ...


» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

#1669
02.07.2021г. На основание чл.14 от НПКПМДС и Заповед № РД-15-08-16/02.07.2021г. РЗИ Варна обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР, Дирекция “Медицински дейности”, отдел “ОКМД”. Повече информация тук »

20.07.2021 г. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ  | ЛИТЕРАТУРА  | КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

#1665
01.07.2021 г. На основание чл.14 от НПКПМДС и Заповед № РД-15-08-15/30.06.2021г. РЗИ Варна обявява конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция “Обществено здраве”, отдел “Радиационен контрол”. Повече информация тук »

13.07.2021 г. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ  | ЛИТЕРАТУРА  | КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В СРЕДА НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

#1647
08.06.2021г. Лицата, подлежащи през месец ЮЛИ 2021 г. на задължително периодично медицинско наблюдение за получаване на заключение за медицинска пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения, следва да представят в срок до 30.06.2021 г. в РЗИ – Варна, отдел „Радиационен контрол” следните документи:
1. Заявление по образец до Директора на НЦРРЗ-София за медицински преглед на работещи в среда на йонизиращи лъчения;
2. Поименен списък на лицата, подлежащи на задължително медицинско наблюдение;
3. Карта за периодичен медицински преглед на работещ в среда на йонизиращи лъчения;
4. Клинико-лабораторни изследвания (оригинал с подпис и печат на лабораторния лекар);
5. Радиационен паспорт;
6. Документ за платена такса по банкова сметка на НЦРРЗ-София.
Образците на документите са публикувани на интернет страницата на НЦРРЗ – София в раздел „Медицински прегледи”: http://www.ncrrp.org

» КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕМ ЗА ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19?

#1640
02.06.2021г. Предоставяме на Вашето внимание максимално пълна и достоверна информация от Пресцентъра на Министерство на здравеопазването за ваксините и за ползите от ваксинирането срещу COVID-19.

» ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

#1636
01.06.2021г. Често задавани въпроси за ваксинацията срещу Сovid-19 - Отговори от Пресцентъра на Министерство на здравеопазването ...

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

#1602
16.04.2021г. Във връзка с множество грешки от потребители в регистър/модул е-Имунизации, и последвалата необходимост от корекции или анулиране на е-документи за поставени дози в модул е-Имунизация като част от националната здравно-информационна система (НЗИС) Министерство на здравеопазването утвърди Стандартна оперативна процедура за промени на данни и записи в НЗИС
Заявяването на необходимостта от промени на данните в НЗИС се осъществява единствено по реда, описан в приложената стандартна оперативна процедура за промяна на данни в НЗИС - модул е-Имунизация, чрез попълване на една от заявките-декларации, в зависимост от необходимата промяна.
Приложение № 1. ЛЗ_Заявка-декларация за анулиране на записи в НЗИС – при необходимост от пълно анулиране на електронни документи (записи)
Приложение № 2. ЛЗ_Заявка-декларация за корекции на данни в НЗИС – при необходимост от коригиране на специфични данни във вече съществуващи електронни документи (записи)
Приложение № 3. РЗИ_Заявка-декларация за анулиране на записи в НЗИС по подаден сигнал/жалба от гражданин
Приложение № 4. РЗИ_Заявка-декларация за корекции на данни в НЗИС по подаден сигнал/жалба от гражданин
Инструкция за попълване на заявки за корекции в НЗИС модул е-Имунизация